SU SAVAŞLARI

SU SAVAŞLARI

Dünya, ülkelerin savaş ve çatışmalardan kaçan insanların sayısında görülmemiş bir artışa tanıklık ediyor. Türkiye bu olayların tam ortasında bulunurken, 2018 yılında 4. İstanbul Uluslararası Su Forumu ( İUSF ) toplanıyor toplantının amacı mevcut mülteci krizinin su üzerindeki etkilerini ele almayı planlıyorlar.
4. İUSF, “Su ve Barış” ana teması altında mülteciler konusuna odaklanarak, kentsel su yönetimlerine yardım etmek hukuki konular ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini tartışacak duyumunu alıyoruz. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler, 4. İUSF’de mültecilere su ve hıfzıssıhha hizmeti temin etme konusundaki deneyimlerini ve başarı öykülerini paylaşmak ve fikir alışverişinde bulunacaklarını söylüyorlar.
Ayrıca Dünya Su Forumu toplantısından bir yıl önce yapılıyor her üç yılda bir düzenlenen İUSF etkinliği olduğuna göre, dördüncüsü, 2018 yılında  8 su formu Brezilya’da düzenlenecek olması İUSF oturumu önemli mesajlar sağlamayı amacındalar

İstanbul  Uluslar Arası Su formunun konusu her ne kadar mültecilere hijyenik ve sağlıklı su temin etmek ise de forumun açık oturumlarında olmasa bile gizli oturumlarında hedefleri dünya su konseyine üye olan şirketler olarak dünyadaki yer altı ve yer üstü tatlı su rezervlerini en kolay nasıl  elde ederiz ve elde ettikten sonra buna karşı çıkacak kişi grup ve kuruluşlara  karşı nasıl mücadele edebiliriz, politikaları geliştirmek olduğu ve bu  politikaları nasıl geliştirebiliriz konuları ele alıyorlar. Bu oturumdaki düşünce ve fikirler İUSF temeli oluşturuyor. Bu şekilde algılamasak her halde saflık olur.

Böyle durumlarda bu gibi konularda halkı bilinçlendirmek görevi başta ülkeleri idare eden hükümet görevlileri ile politikacı ve akademisyenlere düşer, bu ve buna benzer kurum ve kişiler ülkelerinde bireysel veya toplumsal toplantı, konferans ve gösteriler yaparak gelecekte başlarına neler gelebileceğini önceden bilinçlendirmeleri gerekiyor kanaatindeyim

İSTANBUL TOPLANTISININ ÖNEMİ

İstanbul uluslar arası su formu. Her üç yılda bir küresel su topluluğunu bölgede ve dünyadaki en güncel su rezerv konularını tartışmak üzere İstanbul da buluşturuyor. Bölgesel su sorunlarının yanı sıra dünya tatlı su rezervlerini elde etmek için göz koyan dünya sermaye sahiplerinin bu suları elde ettikten sonra suyu paraya dönüştürmek için su ticareti güvenliği ve hukuki yönleri gibi hassas konular üzerinde tartışıyorlar ve çeşitli fikirler geliştiriyorlar ayrıca bu tartışma Ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Bu yüzden İUSF gibi toplantıların organizasyonun sıradan bir toplantı, organizasyon olarak görmemek gerekir. bugüne kadar dünya çapında 10.000 den fazla devlet ve hükümet başkanları olmak üzere akademisyenler sivil toplum kuruluşların yetkilileri katılımcı olarak ağırlamışlardır. Bu yönü ile İUSF politika yapıcılar, yerel yönetimler, havza komisyonları, su idareleri, araştırmacılar, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve STK lar tarafından yoğun ilgi görmüş katılımcı sağlanmıştır.iş bu katılımcıların bir çoğu ya dinleyici yada akademik bilgilerini masumane anlatma zemini  bulmuş olarak görmüşlerdir ancak işin aslı öyle değil gelecek 22 asırda bütün bunlar o günkü  yaşayan insanların karşısına  çıkacak ve zarar verecektir..

Dünya üzerinde yaşayan bütün canlılara ait olan ön koşulsuz tüm canlıların ücretsiz yararlanması gerektiği yer altı ve yer üstü tatlı sularına göz koyan bir ihtiyaç değil de meta olarak gören küresel sermaye sahiplerin bu düşmanca tutumlarına izin verilmemeli Aklı başında her bireyi buna karşı çıkmalı bu faşizan tutuma  karşı mücadelede bulunmalı kanaatindeyim

Saygılarımla..

354 toplam görüntüleme, 1 bugün görüntüleme

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*